Tím inštruktorov SEBAOBRANA - SLOVAKIA Vás srdečne víta na stránke, ktorá je
venovaná výcviku, taktike boja z blízka, prežitiu a praktickej streľbe.
 


                 
                Sun Tzu
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
Partneri 
 
       
                   
                   
                   
 
© Radoslav Mečár - všetky texty a fotografie na tejto stránke podliehajú autorskému zákonu.

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com